• 0751 766 381
  • tulcea@antrec.ro
  • Tulcea, România

ANTREC Tulcea, partener în proiectul SILC / BSB 570 – Turism cultural pe Drumul Mătăsii din Marea Neagră

Proiectul SILC (Silc Road Local Culture) are drept scop să promoveze dezvoltarea economică și socială în toată zona Mării Negre și să consolideze dezvoltarea și cooperarea turistică a antreprenoriatului turistic legat de moștenirea Drumului Mătăsii. Axa principală în jurul căreia vor fi desfășurate acțiunile proiectului, este crearea unei rețele de Informații Turistice pe patrimoniul cultural al Mătăsii Drumul amplasat în zonele de studiu ale proiectului și evaluarea potențialului amprentei culturale Silk Road asupra regiunilor eligibile pentru creșterea turismului, cooperare interregională și parteneriate transfrontaliere.

Astfel, partenerii din cadrul proiectului SILC sunt:

- Partener Principal: Universitatea Aristotel din Salonic: Comitetul de cercetare - Cont special pentru fondurile de cercetare, Școala de Științe Economice (Aristotle University of Thessaloniki: Research Committee – Special Account for Research Funds, School of Economic Sciences)

- Partener de Proiect: Instituția de învățământ de stat pentru învățământul profesional superior ”Universitatea rusă-armenească” (State Educational Institution of Higher Professional Education ”Russian-Armenian University”)

- Partener de Proiect: Universitatea de Economie - Varna (University of Economics – Varna)

- Partener de Proiect: Centrul internațional de cercetare socială și analiză de politici (International Centre for Social Research and Policy Analysis)

- Partener de Proiect: Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural, A.N.T.R.E.C., Filiala Tulcea (National Association for Rural, Ecological and Cultural Tourism Tulcea Branch)

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI SILC

MANAGEMENT

Partener responsabil:

Universitatea Aristotel din Salonic: Comitetul de cercetare - Cont special pentru fondurile de cercetare, Școala de Științe Economice (Aristotle University of Thessaloniki: Research Committee – Special Account for Research Funds, School of Economic Sciences)

Managementul eficient (tehnic și financiar), coordonarea proiectului, între parteneri și UE, raportarea la timp și situațiile financiare, sunt principalele acțiuni ale acestei activități specifice care vor asigura implementarea cu succes a proiectului SILC. Partenerul principal, AUTh-ECON, cu capacitatea sa managerială extinsă, va asigura acest lucru.

STUDIU DE BAZĂ ASUPRA PATRIMONIULUI CULTURAL DE PE DRUMUL MĂTĂSII

Partener responsabil:

Instituția de învățământ de stat pentru învățământul profesional superior ”Universitatea rusă-armenească” (State Educational Institution of Higher Professional Education ”Russian-Armenian University”)

Multitudinea de tradiții și culturi de-a lungul țărilor și regiunilor de pe Drumul Mătăsii a devenit o motivație majoră pentru călătorii care doresc să se angajeze în moștenirea culturală a Drumului Mătăsii. Aliniat cu obiectivul general al programului, activitățile de cercetare care urmează să fie realizate în cadrul studiului de bază asupra patrimoniului cultural de pe Drumul Mătăsii urmăresc facilitarea consolidării oportunităților de afaceri și a sinergiilor transnaționale în sectoarele turistice și culturale implicate în zonele implicate ale proiectului SILC.

O REȚEA DE ANTREPRENORIAT PE DRUMUL MĂTĂSII

Partener responsabil:

Centrul internațional de cercetare socială și analiză de politici (International Centre for Social Research and Policy Analysis)

Activitatea de implementare a rețelei de antreprenoriat pe Drumul Mătăsii introduce crearea și stabilirea unei rețele de colaborare sustenabile între părțile interesate active în Marea Neagră, având ca scop creșterea impactului economic asupra sectorului turistic și cultural al regiunii. Rețeaua interregională propusă „SILCNECT”, aliniată cu rezultatele așteptate de Black Sea Basin pentru oportunități de afaceri transfrontaliere mai puternice în sectoarele turistice și culturale, este structurată într-un mod care să asigure un impact transfrontalier clar asupra inițiativelor antreprenoriale pentru turismul pe Drumul Mătăsii. Principalul obiectiv al rețelei SILCNECT este de a dezvolta o strategie consecventă pentru îmbunătățirea conștientizării Drumului Mătăsii.

OBSERVATORUL VIRTUAL SILK ROAD (DRUMUL MĂTĂSII)

Partener responsabil:

Universitatea Aristotel din Salonic: Comitetul de cercetare - Cont special pentru fondurile de cercetare, Școala de Științe Economice (Aristotle University of Thessaloniki: Research Committee – Special Account for Research Funds, School of Economic Sciences)

Observatorul virtual Silk Road este introdus ca un mecanism integrat bazat pe web pentru monitorizarea și raportarea dinamicii antreprenoriale pe Drumul Mătăsii în zonele implicate din Marea Neagră. Ideea principală a Observatorului Virtual Silk Road este dezvoltarea unei platforme web pentru monitorizarea, colectarea și raportarea inițiativelor antreprenoriale pe drumul Mătăsii, precum și aspecte strategice-cheie ale turismului de patrimoniu tangibil și intangibil din Drumul Mătăsii în zona eligibilă a proiectului SILC.

DEZVOLTAREA GHIDULUI PENTRU SILCNECT

Partener responsabil:

Universitatea de Economie - Varna (University of Economics – Varna)

Bazinul Mării Negre poate fi considerat un „pod strategic” care face legătura între Europa și Asia de Marea Caspică, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est și China. Regiunea este, de asemenea, o piață în expansiune, cu un rol geopolitic global. Obiectivul acestui grup de activități are o dublă orientare. Prima dintre ele este consolidarea legăturilor dintre națiuni prin crearea rețelei de antreprenoriat SILCNECT pentru industrii, IMM-uri și antreprenori care se ocupă de produsele de pe Drumul Mătăsii. A doua orientare este că SILCNECT va constitui un efort inițial de conectare și dezvoltare a unei conexiuni vitale de cultură financiară și culturală de-a lungul rutelor pe Drumul Mătăsii.

COMUNICARE

Partener responsabil:

Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural, A.N.T.R.E.C., Filiala Tulcea (National Association for Rural, Ecological and Cultural Tourism Tulcea Branch)

Pentru a răspunde ambiției proiectului SILC, pentru a avea impactul general dorit asupra regiunii Mării Negre și pentru a iniția eticheta și rețeaua SILCNECT, se va acorda o atenție specială comunicării interne și externe a proiectului. Planul de comunicare se va dezvolta pe toată durata proiectului și este orientat în funcție de activitățile sale. Acesta include un plan de acțiune de comunicare externă și internă, care va construi strategia de comunicare proprie și nou stabilită SILC.

0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *