• 0751 766 381
  • tulcea@antrec.ro
  • Tulcea, România

Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural (A.N.T.R.E.C.) este o organizație non-guvernamentală, cu acoperire națională, care identifică, dezvoltă și promovează ospitalitatea și turismul rural românesc.


A.N.T.R.E.C. TULCEA


Asociația și-a început practic activitatea din februarie 2000, în 2002 fiind prima filială A.N.T.R.E.C. din România care a obținut personalitate juridică, desfășurând activități pentru atingerea obiectivelor sale. Acestea sunt:crearea unui mediu favorabil dezvoltării turismului


identificarea și crearea de noi pensiuni


îmbunătățirea produsului turistic existent


creșterea calității și a numărului de turiști ce vizează județul prin rețeaua de pensiuni


promovarea pe piața internă și internațională a produsului turistic specific


ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DIN 2000 PÂNĂ ÎN PREZENT


oferirea de consultanță de specialitate pentru începerea, conducerea și desfășurarea activității de turism
oferirea de consultanță juridică, economică și fiscală pentru înființarea de noi pensiuni
crearea și actualizarea continuă a unei baze de date privitoare la oferta turistică din Delta Dunării dar și privitoare la mediul turistic național și internațional
susținerea intereselor membrilor săi în fața autorităților publice
realizarea unei campanii de promovare a târgurilor de turism
prezența pe internet și în mass-media locală și centrală
crearea unei rețele de 62 de pensiuni omologate sau în curs de omologare aflate în 17 localități din județ
crearea unui centru de consultanță și informare în colaborare cu Administrația Rezervației Delta Dunării