• 0751 766 381
  • tulcea@antrec.ro
  • Tulcea, România
Mass-Media
Drumul Mătăsii (Silk Road) și amprenta culturală în România

Drumul Mătăsii (Silk Road) și amprenta culturală în România

Proiectul SILC – Silk Road Local Culture urmărește să sprijine dezvoltarea turismului în urma patrimoniului cultural al Drumului Mătăsii din zona vizată a proiectului și evaluarea potențialului amprentei culturale de pe Drumul Mătăsii pentru creșterea turismului, cooperarea interregională și parteneriate transfrontaliere.

Renașterea Drumului istoric al Mătăsii cuprinde și încurajează crearea de noi fluxuri de turism ale călătorilor independenți care doresc să experimenteze diverse culturi și forme alternative de turism, ocolind schema turismului de masă. Cooperarea transnațională se bazează pe înțelegerea faptului că o combinație de eforturi, resurse și puncte forte ar putea duce la atingerea rezultatelor, lucru care nu se poate atinge prin acțiuni independente ale statelor națiuni. La răscruce de civilizații antice, Bazinul Mării Negre are un patrimoniu cultural bogat și divers, care trebuie păstrat. Mai multe obiective culturale tangibile și intangibile au fost listate ca moștenire a umanității și multitudinea de varietăți culturale oferă oportunități considerabile de dezvoltare și cooperare turistică.

Astfel, cele trei obiective specifice ale proiectului sunt: ​​cartografierea și amprenta culturală a Drumului Mătăsii, crearea unei rețele transfrontaliere, interregionale de antreprenoriat cultural și turistic local și eticheta SILCNECT.


Studiul de referință asupra patrimoniului cultural al Drumului Mătăsii prevăzut a fi furnizat de proiect va include:

– Studiul pentru amprenta locală a culturilor de pe Drumul Mătăsii

– Harta culturilor locale de pe Drumul Mătăsii

– Potențialul de creștere al culturilor locale de pe Drumul Mătăsii

În România, partenerul de proiect ANTREC Tulcea (Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural – Filiala Tulcea) a oferit contribuții considerabile pentru Regiunea Sud-Est eligibilă. Regiunea de Sud-Est are resurse extinse de patrimoniu cultural tangibile și intangibile pentru Drumul Mătăsii, care pot fi consultate în Studiul pentru amprenta locală a culturilor de pe Drumul Mătăsii (document în limba engleză). Pe scurt, resursele de patrimoniu cultural tangibile și intangibile pentru Drumul Mătăsii din regiunea de Sud-Est sunt:

– Situri arheologice, așezări antice și tradiționale

– Muzee

– Situri spirituale (adică biserici, mănăstiri)

– Posturi militare, stații de garnizoană, fortificații

– Moștenire construită (moștenire industrială, castele)

– Piețe tradiționale (bazaruri), locuri de comerț cu mărfuri (minerit, prelucrarea metalelor, fabricație și artizanat și alte site-uri industriale și de producție)

– Tradiții folclorice (abilități, know-how, obiceiuri), locuri de cultură pentru schimb de idei, limbi, muzică, dans etc.

– Obiecte de patrimoniu (instrumente, haine, mobilier, tapiserii etc.)

– Patrimoniu documentar, patrimoniu mobil și artefacte

– Gastronomie (produse locale, rețete, metode de producție)


În urma resurselor extinse de patrimoniu cultural tangibil și intangibil de pe Drumul Mătăsii identificate, partenerul român a urmărit amprenta culturală în regiunea de Sud-Est a României din următoarele județe: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea. Inventarul bunurilor culturale ale Drumului Mătăsii din zona de studiu a României poate fi consultat în Harta culturilor locale de pe Drumul Mătăsii (document în limba engleză).


Astfel, din punct de vedere geografic și istoric, regiunea de Sud-Est a României este amestecul mai multor culturi, situate la confluența istoriei și a culturii naționale. Prin cartografierea amprentei culturale a Drumului Mătăsii în România, după linia de coastă a Dunării și a Mării Negre, regiunea de Sud-Est poate deveni coloana vertebrală a transportului de marfă Est-Vest pe viitorul coridor maritim Drumul Mătăsii. În plus, Studiul pentru amprenta locală a culturilor de pe Drumul Mătăsii explorează oportunitățile de turism cultural neexploatate care există de-a lungul Drumului Mătăsii și identifică perspectivele creării de noi rețele antreprenoriale pentru turism, bazate pe moștenirea culturală a Drumului Mătăsii în regiunea de Sud-Est a României. Aceste aspecte pot fi găsite în Potențialul de creștere al culturilor locale de pe Drumul Mătăsii (document în limba engleză).


Sursă articol și fotografie: Black Sea Basin – Projects news&events – SILC (BSB570) SILK ROAD Culture Footprint in Romania

0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *