• 0751 766 381
  • tulcea@antrec.ro
  • Tulcea, România

Cupa Deltei la Știucă:
un eveniment de promovare a turismului durabil, neinvaziv,
conceput și desfășurat împreună cu localnicii Deltei

Proiectul ACTUAL (Actualizarea Competențelor Angajaților în raport cu necesitatea pieței) are ca obiectiv general îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă prin sprijinirea a 36 de IMM-uri care activează în sectoarele Turism și ecoturism, Textile și pielărie, Construcții, Procesarea alimentelor și băuturilor, din Regiunile Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă precum și prin oferirea de servicii de formare profesională și evaluarea și certificarea competențelor profesionale pentru 326 angajați în concordanță cu cerințele locurilor de muncă din sectoarele economice /domeniile identificate conform SNC și SNCDI.

Prin proiect se oferă servicii de formare profesională pentru un număr de 326 persoane, angajați cu contract individual de muncă (din care minimum 10% – 33 angajați vârstnici cu vârste cuprinse între 55-64 ani), ce provin din întreprinderi care activează în sectoarele Turism și ecoturism, Textile și pielărie, Construcții, Procesarea alimentelor și băuturilor, din Regiunile Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia.

Ediții ale competiției Cupa Deltei la Știucă

Ediția a VIII-a, 2019

Ediția a VII-a, 2018

Ediția a VIII-a, 2017

Ediția a VII-a, 2016

Ediția a VIII-a, 2015

Ediția a VII-a, 2014

Ediția a VIII-a, 2013

Ediția a VII-a, 2012

Puteți urmări activitatea și noutățile competiției Cupa Deltei la Știucă pe:

Articole despre Cupa Deltei la Știucă: