• 0751 766 381
  • tulcea@antrec.ro
  • Tulcea, România

SILC
Cultura Locală pe Drumul Mătăsii
(SILC / BSB 570)

Proiectul „Cultura Locală pe Drumul Mătăsii” urmărește să promoveze dezvoltarea economică și socială în întreaga zonă a Mării Negre și să consolideze dezvoltarea turismului și cooperarea antreprenoriatului din domeniul turismului legat de patrimoniul Drumului Mătăsii. Axa principală, în jurul căreia vor fi desfășurate acțiunile proiectului, este crearea unei informații turistice pe patrimoniul cultural al Drumului Mătăsii, amplasată în zonele de studiu ale proiectului și evaluarea potențialului amprentei culturale a Drumului Mătăsii asupra regiunilor eligibile pentru creșterea turismului, cooperare interregională și parteneriate transfrontaliere. Prin implicarea partenerilor din cinci țări (Grecia, Armenia, Georgia, România și Bulgaria), trei universități (Grecia, Armenia, Bulgaria), un ONG (România) și un institut (Georgia), proiectul își propune să consolideze și să diversifice oferta de turism al destinațiilor de pe Drumul Mătăsii în zonele de studiu, precum și îmbunătățirea cooperării regionale și a parteneriatelor transfrontaliere.

Cooperarea transnațională se bazează pe înțelegerea faptului că o combinație de eforturi, resurse și puncte forte ar putea duce la atingerea rezultatelor, care nu puteau fi atinse prin acțiunile independente ale statelor-națiuni. La răscruce de civilizații antice, bazinul Mării Negre, precum și zona de studiu a proiectului, au un patrimoniu cultural bogat și divers care trebuie păstrat. Mai multe bunuri culturale tangibile și intangibile au fost listate ca moștenire a umanității iar multitudinea de varietăți culturale oferă oportunități considerabile pentru dezvoltarea turismului cultural și cooperare.

Renașterea Drumului istoric al Mătăsii cuprinde și încurajează crearea de noi fluxuri de turism ale călătorilor independenți care doresc să experimenteze diverse culturi și forme alternative de turism, ocolind schema turismului de masă. Uniunea Europeană, și mai speicific, zona europeană, este de departe cel mai important partener economic al țărilor din regiunea Mării Negre. Statele membre ale Uniunii Europene sunt principalii parteneri comerciali și principala sursă de finanțare și investiții străine directe (ISD) pentru majoritatea țărilor din Marea Neagră.

Potențialul turistic în zona bazinulului Mării Negre este bogat și diversificat. Chiar dacă lipsesc date regionale cuprinzătoare, se pare că numărul vizitatorilor internaționali în regiunea Mării Negre a crescut. În ultimele decenii, turismul a devenit una dintre cele mai mari industrii și cu cea mai rapidă creștere din lume și se așteaptă să crească considerabil în următorii ani, caracterizată prin expansiune spațială continuă și diversificare a produselor. Implementarea proiectului SILC va oferi un sprijin considerabil dezvoltării de noi produse turistice culturale și, ca urmare, pot fi generate complementarități în cooperarea regională și poate fi rezolvată provocarea teritorială.

Pe de altă parte, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din regiunea Mării Negre reprezintă marea majoritate a întreprinderilor, jucând un rol important ca motor cheie pentru creșterea economică. Există încă potențial de creștere a IMM-urilor, iar obiectivul acestui proiect este de a oferi oportunitatea întreprinderilor mici și mijlocii și a antreprenorilor tineri de a crea, dezvolta și stimula activitățile lor existente. De asemenea, rețeaua SILCNECT și brandul SILCNECT vor lansa noi colaborări. De fapt, proiectul SILC va fi incubatorul pentru noi oportunități antreprenoriale. Sprijinul pentru dezvoltarea antreprenoriatului și modernizarea competențelor, precum și pentru difuzarea tehnologiei și accesul IMM-urilor pe piețele internaționale, ar putea rezolva o a doua provocare teritorială. Acest lucru va fi promovat în principal prin activități de instruire și implementarea pilotului.

Culturile locale de pe Drumul Mătăsii pot fi utilizate ca puncte de ancorare pentru dezvoltarea activităților antreprenoriale culturale și turistice locale, prin crearea rețelelor de cultură și turism, prin încurajarea sinergiilor, a rețelei și a conectivității între turist și părțile interesate culturale (stakeholderii). Scopul proiectului SILC este de a dezvolta aceste rețele și de a abilita antreprenoriatul local pentru a utiliza impacturi economice pozitive și alte externalități. Mai mult, își propune să împărtășească experiență și / sau să dezvolte produse și servicii turistice comune pentru promovarea în comun a produselor culturale, abordând în același timp dezvoltarea de produse turistice transfrontaliere și itinerarii tematice transnaționale prin diversificarea produsului turistic oferit de destinațiile de pe Drumul Mătăsii în cadrul ariilor de studiu ale proiectului.

Consorțiu

1200px-Aristotle_University_of_Thessaloniki_logo.svg_-300x300

Lider de proiect

Universitatea Aristotel din Salonic: Comitetul de cercetare, Școala de Științe Economice

Partener Proiect

Instituția de învățământ de stat pentru învățământul profesional superior ”Universitatea Rusă-Armenească”

Logo-UE-ENG-Varna-300x300

Partener Proiect

Universitatea de Economie – Varna

Partener Proiect

Centrul Internațional de Cercetare Socială și Analiză de Politici

logo ANTREC Tulcea

Partener Proiect

Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural, A.N.T.R.E.C. - Filiala Tulcea

Prioritatea obiectivă specifică a programului:

Promovarea în comun a afacerilor și antreprenoriatului în sectoarele turistice și culturale.

Obiectivul General al Proiectului:

Obiectivul general al proiectului „Cultura Locală pe Drumul Mătăsii” este de a promova dezvoltarea economică și socială în întreaga zonă a Mării Negre și de a consolida dezvoltarea turismului și cooperarea antreprenoriatului din domeniul turismului legat de patrimoniul Drumului Mătăsii. Axa principală, în jurul căreia vor fi desfășurate acțiunile proiectului, este crearea unei informații turistice pe patrimoniul cultural al Drumului Mătăsii, amplasată în zonele de studiu ale proiectului și evaluarea potențialului amprentei culturale a Drumului Mătăsii asupra regiunilor eligibile pentru creșterea turismului, cooperare interregională și parteneriate transfrontaliere.

Obiectivele specifice ale proiectului SILC

OS 1

Cartografierea și amprenta culturală a Drumului Mătăsii

OS 2

Înființarea unei rețele interregionale transfrontaliere de cultură locală și antreprenoriat turistic

OS 3

Brandul SILCNECT

Puteți urmări activitatea proiectului SILC și pe:

Articole despre proiectul SILC: