• 0751 766 381
  • tulcea@antrec.ro
  • Tulcea, România

Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)

Beneficiar: Asociaţi de Dezvoltare în Afaceri
Proiect strategic, multiregional
Regiunile vizate: Sud-Vest, Sud-Muntenia, Sud-Est
Durata implementare: 36 de luni.

Proiectul corespunde prioritătilor nationale în privinta dezvoltării resurselor umane pentru perioada 2007-2013:
- dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor, în special ale tinerilor, în procesul de formare profesională şi instruire la toate nivelurile;
- îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la instruire permanentă şi pe tot parcursul vieţii, în vederea dezvoltării capacităţii de adaptare;
- promovarea contribuţiei formării profesionale la activitatea de inovare, în vederea creşterii competitivităţii şi a spiritului antreprenorial.

Categorii de grup tintă vizate de proiect:
- Angajaţi – 500 persoane
- Manageri – 300 persoane
- Persoane în căutarea unui loc de muncă – 300 persoane
- Persoane ocupate în agricultura de subzistenţă – 200 persoane
- Şomeri – 200 persoane

Grupul ţintă propus este format în total din 1500 persoane din zonele rurale, din regiunile Sud-Vest, Sud-Muntenia, Sud-Est, din care se estimează un minim de 50% femei.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale, în regiunile Sud-Muntenia, Sud-Vest şi Sud-Est în vederea accesului şi dezvoltării sustenabile în ocupare, în activităţi non agricole, pe o piaţă a muncii flexibila şi inclusivă.

Obiective specifice:
• O1. Îmbunătăţirea gradului de cunoaştere a nevoilor şi potenţialului resurselor umane din mediul rural precum şi a ofertei şi cererii pe piaţa muncii locală şi regională, în 3 regiuni vizate de proiect.
• O2. Dezvoltarea unei bune coordonări a serviciilor de dezvoltare a resurselor umane în mediul rural, inclusiv prin promovarea parteneriatelor locale şi regionale, cu accent pe turism rural, pentru furnizare de servicii integrate şi personalizate, conform standardelor şi bunelor practici din UE.
• O3. Îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor angajaţilor din mediul rural în vederea asigurării sustenabilităţii pe termen lung a dezvoltării resurselor umane în mediul rural.
• O4. Promovarea culturii antreprenoriale şi asistarea în demararea de afaceri sau activităţi independente în domenii non agricole în mediul rural.
• O5. Creşterea competenţelor şi capacităţii de ocupare a persoanelor din mediul rural prin facilitarea accesului la programe integrate de formare profesională (FP) şi ocupare, în meserii non agricole, cerute pe piaţa muncii.

Proiectul este structurat pe 3 componente, ce contin pachete de activităti specifice:
Componenta 1 – vizează acţiuni generale: management de proiect, achiziţii publice, acţiuni ce asigură vizibilitatea proiectului
Componenta 2 – cuprinde un program integrat specific, destinat categoriilor de grup ţintă eligibil, manageri şi angajaţi din mediul rural, din structuri de primire turistică rurală, în regiunile vizate de proiect.
Componenta 3 – prevede măsuri specifice, configurate în funcţie de categoria de grup ţintă vizat, în zone rurale din regiunile implicate în proiect.

Prima componentă (activităţile 1 - 7) vizează acţiuni generale (activităţile 1 - 2): management de proiect, achiziţii publice, acţiuni ce asigură vizibilitatea proiectului, respectând identitatea vizuală conform reglememntărilor UE (reg. 1828/2006) şi naţionale, prin intermediul unor campanii de informare, publicitate asupra obiectivelor şi rezultatelor proiectului.

Acţiuni specifice în spijinul componentelor 2 si 3 (activităţile 3 - 7). Acestea vizează efectuarea unor studii şi cercetări în vederea actualizării informaţiilor şi a datelor privind grupul ţintă, evoluţia, potenţialul şi caracteristicile acestuia, corelate cu studii privind tendinţa de dezvoltare a turismului rural, din perspectiva oportunităţilor de ocupare pe termen scurt şi mediu.

Datele vor fi sintetizate într-o bază de date, dezvoltată permanent şi utilizată pentru monitorizarea evoluţiei ocupării şi non-ocupării din mediul rural, instrument extrem de util dezvoltării serviciilor integrate de măsuri active pentru ocupare în mediul rural; de asemenea, cuprinde acţiuni pentru dezvoltarea unei reţele multiregionale de centre de coordonare a serviciilor de dezvoltare a resurselor umane din mediul rural, inclusiv prin spijinirea dezvoltării de parteneriate regionale şi locale în sprijinul dezvoltării resurselor umane şi a unui parteneriat transnaţional pentru asigurarea de transfer de bune practici şi experienţe, în sensul unei dezvoltări durabile a resurselor umane în mediul rural. Reţeaua va monitoriza evoluţia ocupării şi non-ocupării în mediul rural din regiunile vizate, asigurând, în colaborare cu alte servicii de ocupare, inclusiv publice, servicii de măsuri active persoanelor din mediul rural.

Componenta 2 (activităţile 8 - 12). Cuprinde un program integrat specific, destinat categoriilor de grup ţintă eligibil, manageri şi angajaţi din mediul rural, din structuri de primire turistică rurală, în regiunile vizate de proiect. Sunt prevăzute acţiuni de informare conştientizare, selectare şi înregistrare a grupului ţintă, de evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor acestuia, în perspectiva cerinţelor actuale pe piaţa muncii, consiliere şi formare în vederea creşterii acestor abilităţi şi competenţe conform standardelor UE, pentru creşterea ocupabilităţii şi competitivităţii pe piaţa muncii.

Componenta 3 (activităţile 13 - 18). Prevede măsuri specifice, configurate în funcţie de categoria de grup ţintă vizat, în zone rurale din regiunile implicateîin proiect, respectiv şomeri, pesoane în căutarea unui loc de muncă şi persoane ocupate în agricultura de subzistenţă.

Acestora proiectul le oferă o atenţie deosebită, printr-un program integrat de servicii de ocupare, adaptat strict nevoilor. Sunt prevăzute acţiuni de identificare, informare/conştientizare, selectare, consiliere şi orientare privind cariera precum şi formare profesională în vederea calificării sau recalificării în ocupaţii solicitate de piaţa muncii în turism rural, încheind cu servicii de mediere pe piaţa muncii. Campaniile de conştientizare a grupului ţintă vizează posibilităţile de dezvoltare profesională în servicii non-agricole în mediul rural, în perspectiva potenţialului prezent şi viitor de dezvoltare a sectorului turism rural.

0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *