• 0751 766 381
  • tulcea@antrec.ro
  • Tulcea, România

Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România
(POSDRU / 54620)

Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri (ADA) este o instituţie ce are ca principal obiectiv crearea de oportunităţi de colaborare, pentru membrii săi, cu terţe persoane din ţară şi străinătate. Constituită conform OG nr. 26/2000, modificată şi completată prin OG 37/2003, Asociaţia a primit avizul Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Culturii şi Cultelor.


ADA a fost înregistrată prin hotărârea judecătorească 77A/J/2004, definitivă şi irevocabilă la 31.01.2005. ADA promovează obiectivele și direcțiile de acțiune ale Politicii Agricole Comune (PAC), servicii de informare, consiliere și mediere, servicii de formare profesională continuă, sprijin legislativ în domeniul mediului, dezvoltării rurale și economiei sociale.


Printre obiectivele asociației menționăm:


• dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor, în special ale tinerilor, în procesul de formare profesională şi instruire la toate nivelurile;

• îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la instruire permanentă şi pe tot parcursul vieţii, în vederea dezvoltării capacităţii de adaptare;

• promovarea contribuţiei formării profesionale la activitatea de inovare, în vederea dezvoltării competitivităţii şi a spiritului antreprenorial la nivel rural, local și regional;

• derularea unor programe de formare profesională de tip specializare. privind ocupaţiile următoare: Analist credite (AC), Administrator de Risc (AR), Intermediar în Activitatea Financiară și Comercială (broker), Competenţe Antreprenoriale (CA)

 realizarea unui sistem interactiv şi integrat de promovare a reţelei specializate în mediul rural la nivel naţional.

Articole despre Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România: