• 0751 766 381
  • tulcea@antrec.ro
  • Tulcea, România
Projects
ANTREC Tulcea is a partner in the project ACTUAL – Updating Employee Skills in relation to the need of Labour Market

ANTREC Tulcea is a partner in the project ACTUAL – Updating Employee Skills in relation to the need of Labour Market

ACTUAL - Actualizarea Competențelor Angajaților în raport cu necesitatea pieței

Proiectul ACTUAL (Actualizarea Competențelor Angajaților în raport cu necesitatea pieței) are ca obiectiv general îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă prin sprijinirea a 36 de IMM-uri care activează în sectoarele Turism și ecoturism, Textile și pielărie, Construcții, Procesarea alimentelor și băuturilor, din Regiunile Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă precum și prin oferirea de servicii de formare profesională și evaluarea și certificarea competențelor profesionale pentru 326 angajați în concordanță cu cerințele locurilor de muncă din sectoarele economice /domeniile identificate conform SNC și SNCDI. Prin proiect se oferă servicii de formare profesională pentru un număr de 326 persoane, angajați cu contract individual de muncă (din care minimum 10% - 33 angajați vârstnici cu vârste cuprinse între 55-64 ani), ce provin din întreprinderi care activează în sectoarele Turism și ecoturism, Textile și pielărie, Construcții, Procesarea alimentelor și băuturilor, din Regiunile Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia.

Astfel, partenerii din cadrul proiectului ACTUAL sunt:

- Lider de proiect: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Tulcea (www.cciatl.ro/)

- Partener 1: A & C Proiecte și Consultanță Managerială SRL

- Partener 2: Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural, A.N.T.R.E.C., Filiala Tulcea (https://www.antrectulcea.org/)

- Partener 3: Resum Consulting S.R.L.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI ACTUAL

OS1

Promovarea, în rândul a 210 reprezentanți ai angajatorilor din Regiunile Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, a importanței și necesității participării angajaților la programe de formare profesională continuă

OS2

Dezvoltarea și consolidarea cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor a 290 persoane din grupul țintă din Regiunile Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, prin participarea la cursuri de formare profesională în ocupații solicitate pe piață muncii, în conformitate cu Ghidul Solicitantului și a analizei realizate de parteneriat

OS3

Recunoașterea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale pentru 36 persoane din grupul țintă al proiectului, în ocupații solicitate pe piața muncii și identificate în cadrul proiectului

OS4

Promovarea temelor secundare „Inovare socială” și „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” în rândul a 376 persoane din rândul stakeholderilor din Regiunile Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, prin susținerea unor module de prezentare pe această tematică și prin elaborarea și diseminarea a 2 Ghiduri de bune practici, în vederea îmbunătățirii condițiilor de lucru și gestionării mai eficiente a resurselor

OS5

Sprijinirea a 36 de IMM-uri în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *