• 0751 766 381
  • tulcea@antrec.ro
  • Tulcea, România
ANTREC Tulcea is a partner in the project ACTUAL – Updating Employee Skills in relation to the need of Labour Market

ANTREC Tulcea is a partner in the project ACTUAL – Updating Employee Skills in relation to the need of Labour Market

Proiectul ACTUAL (Actualizarea Competențelor Angajaților în raport cu necesitatea pieței) are ca obiectiv general îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă prin sprijinirea a 36 de IMM-uri care activează în sectoarele Turism și ecoturism, Textile și pielărie, Construcții, Procesarea alimentelor și băuturilor, din Regiunile Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, în vederea elaborării […]